ITIL Servis Strateji bir önceki yazımda bahsettiğim Servis Yaşam Döngüsünün merkezini ve 1. kitabını oluşturmaktadır.

Servis Strateji kendi için de 5 süreci barındırmaktadır. Bunlar;

 1. BT Servis Yönetimi (IT Service Management)
 2. Servis Portföy Yönetimi (Service Portfolio Management)
 3. BT Finansal Yönetimi (Financial Management for IT Services)
 4. Talep Yönetimi (Demand Management)
 5. İş İlişkisi Yönetimi (Business Relationship Management)

Şimdi bu süreçleri kendi içinde inceleyelim.

BT Servis Yönetimi

BT servis yönetimi, kaliteli bilgi teknolojileri hizmetlerinin uygunlanması ve yönetimini ifade etmektedir. Bu süreçte yapılan, kurumun stratejik planlarının, sunduğu servisler göz önünde bulundurularak tanımlanması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Stratejinin tanımlanması ile, hedeflerin gerçekleştirilebilir olması garanti altına alınır.

Strateji tanımlanırken bir kaç ölçeği aşağıdaki tabloda toplayabiliriz:

 Servis Portföy Yönetimi

Servis portföyü iş değeri açısından sağlayıcının hizmetlerini açıklar. Servis portföy yönetimi ile kalite gereksinimleri ve maliyetler değerlendirilebilir. Aşağıda belirtilen stratejik sorulara cevap verilebilir;

 • Müşteri neden bu hizmeti satın almalıdır?
 • Müşteri bu hizmeti neden kurumumuzdan satın almalıdır?
 • Hizmetler için fiyatlandırma mekanizması nedir?
 • Güçlü ve zayıf yönlerimiz, önceliklerimiz ve risklerimiz nelerdir?
 • Kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz?
BT Finansal Yönetim
IT Hizmetleri sağlamada kullanılan finansal kaynakların doğru ve uygun maliyetli kullanılmasını sağlamak hedeflenmektedir.
 • Bütçeleme: İhtiyaç duyulabilecek sermayenin öngörülmesi ve planlanan bütçelerin kontrolü.
 • Muhasebe: IT’nin yaptığı harcamaların kaydının tutulması.
 • Ücretlendirme: Sunulan servislerin müşteriden temin edilmesi.
Talep Yönetimi

Talep yönetimi, müşterinin hizmet talebinin ve bu talebi karşılayacak olan kaynakların atanmasını sağlayacak aktiviteler bütününü oluşturmaktadır.  Ürün satışını gerçeğe olabildiğince yakın tahmin etmeyi ve düzenlemeyi amaçlar.
Ayrıca müşterinin taleplerini anlayarak oluşabilecek talep/istek değişimleri öngörülebilir. Bunun için mevcutta hizmet sağlanan servislerin listesi ve faaliyet seviyelerinin düzeyini belirten bir tablo kullanılabilir.
İş İlişkisi Yönetimi

Müşterilerle pozitif ilişki sağlanmasından sorumlu olan süreçtir. İş ilişkileri yönetimi müşteri ihtiyaçlarını belirler ve hizmet sağlayıcının bu ihtiyaçları uygun katalog hizmetleriyle karşılayabilmesini güvence altına alır. Bu süreç, hizmet seviye yönetimi ile çok yakın bağlara sahiptir.

 • Müşteri beklentilerinin anlaşılmasını garanti altına almak ve müşteri memnuniyet seviyesini artırmak,
 • Müşteri şikayetlerinin yönetimini gerçekleştirmek,
 • Müşteriler ile birlikte çalışarak servisler ile ilgili beklentileri tanımlamak,
 • Sunulan servisler için, farklı iş birimleri ile çakışmakta olan gereksinimlerin karşılanması ile ilgili çözümler üretmek.
Kaynaklar:
http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL
http://itilspm.wordpress.com/
http://www.cozumpark.com/forums/thread/172055.aspx

ITIL nedir?

ITIL (Information Techonology Infrastructure Library), IT servislerinin yönetiminde yaygın olarak kullanılan ve ölçülebilir süreç yaklaşımına sahip bir rehber/çerçevedir. Yani bir standart değildir.

ITIL ile sunulan servislerin kalitesini artırmak ve mevcut sağlanan servislerin maliyetlerini azaltmak hedeflenmektedir.

 Neden ITIL?

 • IT servislerinin iç ve dış müşterilerinin gereksinimlerine yanıt vermesini sağlar,
 • Müşteri, Tedarikçi ve Hizmet sunan kurum arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlar,
 • Kaynakların oluşturulan servisler ile verimli kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar,
 • Ölçeklenebilen süreçlerin oluşturulmasını sağlar.

Dünden Bugüne ITIL Geçmişi

ITIL, 80′li yıllarda İngiliz Ticaret Bakanlığı tarafından gelişen IT servislerinde öneriler olarak geliştirilmiş ve 1986 yılında versiyon 1 olarak hayatımıza girmiştir.

2001 yılında ITIL versiyon 2, 2007 yılında ise üçüncü versiyonu bir giriş ve 5 temel kitap olarak yayınlanmıştır. 2011 yılındaki ITIL yayınında, versiyon 3 için bir güncelleme geldi. Bu güncellemenin amacı versiyon 3 te bulunan hata ve uyumsuzlukların ortadan kaldırılması idi.

Servis Yaşam Döngüsü

Servis yaşam döngüsü daha önceden bahsettiğimiz 5 temel kitaptan oluşmaktadır. Bunlardan bahsetmeden önce Servis’in tanımını yapmakta fayda var.

Servis: ITIL’da servis ya da hizmet, müşterilere belirli risk ya da maliyeti üstlenmeden elde etmek istedikleri sonuçlara ulaşmalarını kolaşlaştırarak değer sağlama aracı olarak tanımlanıyor.

Servisi tanımlandıktan sonra 5 temel kitabı aşağıdaki listede belirtebiliriz;

 1. Servis Strateji (Service Strategy)
 2. Servis Tasarım (Service Design)
 3. Servis Geçiş (Service Transition)
 4. Servis Operasyon (Service Operation)
 5. Sürekli Servis İyileştirme (Continual Service Improvement)

Merhabalar,

Bu yazımda Android’te veritabanı örneği çalışmasını yapmadan önce Android SQLite Database üzerine temel düzeyde bilgi paylaşmak istedim.

Öncelikle SQLite Nedir?

SQLite Android içine gömülü Açık Kaynak Kodlu bir veritabanıdır. SQLite standart ilişkisel veritabanı özelliklerini (SQL sytanx, transaction ve statementları) desteklemektedir. Buna ek olarak çalışması için ayrılması gerekli olan bellek kapasitesi de çok azdır (yaklaşık 250 KByte).

SQLite integer, text ve real data tiplerini desteklemektedir. Bunların dışındaki veri türlerini veritabanına kaydetmek için bu tiplerden birine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu konuda daha fazla bilgiye http://www.sqlite.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Android’te SQLite?

SQLite bütün Android cihazlarda bulunmaktadır. Android’te SQLite veritabanını kullanmak için herhangi bir kurulum veya konfigürasyon yapmanıza gerek yoktur. Sadece yapmanız gereken create ve update SQL metodlarını tanımlanamızdır, bundan sonrasını Android platformu otomatik olarak veritabanıyla konuşacaktır.

SQLite veritabanına erişim dosya sistemine ulaşmak gibidir ve yavaş olabilir. Bundan dolayı AsyncTask sınıfını projenizde barındırarak işlemleri asekron bir şekilde yapmanız performans açısından faydalı olacaktır.

Android’te uygulamanız bir veritabanı oluşturuyorsa bu default olarak DATA/data/APP_NAME/databases/FILENAME  olarak yer alacaktır.

SQLite Mimarisi

Package lar; android.database package veritabanları ile çalışmak için tüm genel sınıfları içerir. android.database.sqlite SQLite a ait spesifik sınıfları içermektedir.

SQLiteOpenHelper; Android uygulamasında create ve update veritabanı methodları için genellikle SQLiteOpenHelper sınıfı kullanılmaktadır. Bu subclassta super() methodu kullanarak veritabanı adı ve veritabanı versiyonu belirtilir. (Örn;  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);)

Bu sınıfta onCreate() ve onUpgrade() methodlarını override etmek gerekmektedir. onCreate() methodunda veritabanı yoksa oluşturulması sağlanır. onUpgrade() methodunda ise veritabanı versiyonunda güncelleme varsa, veritabanı şemasının güncellenmesi sağlanır.

SQLiteOpenHelper sınıfı getReadableDatabase() ve getWriteableDatabase() methodları ile SQLiteDatabase objelerinde okuma ya da yazma işlemini yapmayı sağlar.

Veritabanı tablolarında tablonun primary key tanımlaması için _id standart şekilde kullanılmaktadır. Çoğu Android fonksiyonları bu standartı içermektedir.

SQLiteDatabase; SQLiteDatabase SQLite veritabanı ile çalışmak için temel sınıftır. Veritabanı işlemlerinde insert, update ve delete methodlarını sağlar. Buna ek olarak, SQLiteDatabase execSQL() methodunu da sağlar. Bu method SQL statement ın direk çalıştırılmasına izin verir.

ContentValues nesnesi key ve value tanımlamayı sağlar. Key tablodaki sütunun tanımlanmasını, value de tablodaki o sütundaki içeriği temsil eder. ContentValues ile insert ve update methodları kullanılabilir.

Queryler rawQuery() ve query() methodları ya da SQLiteQueryBuilder sınıfı ile oluşturulabilir. rawQuery() methodu direk SQL select statement ını girdi olarak kabul eder. query() methodu SQL sorgusu için yapısal bir arayüz sağlar.

Cursor; Cursor nesnesi bir sorgunun sonucunu temsil eder. Bütün veriyi hafıza yüklenmesine gerek olmadığı için etkili bir şekilde uygulamanın çalışmasını sağlar. Sorgu sonucundaki elementlerin sayısını öğrenmek için getCount() methodu kullanılır. Veriler arasında geçiş içinde moveToFirst() ve moveToNext() methodları kullanılır. isAfterLast() methodu ise sorgunun sonuna ulaşıp ulaşılmadığını kontrol etmek için kullanılır.

ListView, ListActivity ve SimpleCourseAdapter; ListViewler veri sonuçlarını gösterebilmeyi sağlar. ListActivity ler ise ListView lerin kullanımını kolaylaştıran aktivitelerdir. ListView ler ve veritabanları ile çalışabilmek için SimpleCursorAdapter ı kullanabiliriz.

Merhabalar,

Bu yazımda Kurum Üniversiteleri üzerine yaptığım araştırmadan bahsetmeye çalışacağım. Sayıları her geçen gün artan bir oluşum olarak karşımıza kurum üniversitesi, şirket akademisi, şirket üniversitesi vb. formatlarda çıkmakta olan bu oluşum nedir, tarihi gelişimi, neden böyle bir ihtiyaç doğmuştur, faydaları nedir, oluşum süreçleri nedir konu başlıklarına bu yazımda yer vermeye çalışacağım.

McDonald’s Kurucusu Ray Kroc’ un “If we are going to go anywhere, we’ve got to have talent. And, I’m going to put my money in talent.” sözüyle şirketlerin başarılı olabilmeleri için önce gerekli yetkinlikleri kazanabilmesinin zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Aslında bunun da eğitimle olacağı açıkça ortadadır, bu noktada kurum üniversiteleri devreye girmektedir. Literatüre Kurum Üniversitesi Nedir diye baktığımızda; —Kurum Üniversitesi bir eğitim oluşumudur. Bu oluşum; bireysel ve organizasyonel öğrenmeyi, bilgiyi ve feraseti (visdom) besleyen faaliyetleri yerine getirerek ait olduğu kurumun misyonunu başarmasına yardım etmek için tasarlanmış stratejik bir araçtır (Allen & McGee) tanımıyla karşımıza çıkmaktadır.

Kurum Üniversitesi’nin tanımını yaptıktan sonra Kurum Üniversiteleri’nin Gelişimi‘ni aşağdaki gibi listeleyebiliriz:

 • —İlk Kurum Üniversitesi ABD’de 1922’de General Motor tarafından kuruldu (Moorin & Renaud,2004).
 • —1990 yılında ABD’de 400 Kurum Üniversitesi,
 • —2001 yılında 2000 Kurum Üniversitesi (Walton, 2005),
 • —Dünya’da Kurum Üniversitesi sayısı 3700’lere ulaşmıştır.

Peki Türkiye’deki kurum üniversitelerinin durumu nedir derseniz;

 • —İlk Şirket Akademisi 1999 yılında Mudo tarafından kuruldu.
 • —2008 yılı itibariyle Türkiye’de 33 Şirket Akademisi bulunmaktadır (Özevren & Yıldız, 2008)
 • —Günümüzde bu sayı 49’dur. Örnek olarak; Türk Telekom Akademi, Turkcell Akademi, TAV Akademi, Borusan Akademi.

Sayıları her geçen gün artan bu oluşumun kuruluş amaçlarını aşağıdaki sebeplerle listeleyebiliriz;

 • —Temel sebep üniversitelerin organizasyonun temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamaması,
 • —Organizasyonun pazar değerini artırmak,
 • —Eğitim faaliyetini merkezileştirmek ve temel strateji ile uyumlu hale getirmek,
 • —Çalışanları eğitmek ve yetkinlik kazandırmak,
 • —Öğrenmeye ve öğrenmenin önemine vurgu yapmak,
 • —Bilgi yönetimi ve bilgi aktarılması sürecini kolaylaştırmak,

Yukarıda listelediğimiz ihtiyaçlar sonucunda oluşturulan kurum üniversitesinin sağladığı faydaları da şu şekilde listeleyebiliriz;

 • —Eğitim-strateji ilişkisinin kurulması,
 • —Eğitimin yaygınlaştırılması,
 • —Çalışan aidiyeti ve iş performansında artış,
 • —Eğitim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • —Marka olma,
 • —Organizasyon kültürünün yaygınlaştırılması,
 • —Değişimin yönetilmesi,
 • —Rekabetçi üstünlük sağlama

Buraya kadar Kurum üniversitelerinin gelişiminden, neden böyle ihtiyaç olduğundan ve faydalarından bahsettik. Peki şirket olarak kurum üniversitesi kurulması gerektiğinde izlenecek adımları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • —Yönetim organını oluşturma,
 • —Vizyon oluşturma,
 • —Finansman stratejisini belirleme,
 • —Kapsamı belirleme,
 • —Paydaşları ve ihtiyaçlarını belirleme,
 • —Ürün ve hizmet geliştirme,
 • —Öğrenme ortağını seçme,
 • —Teknoloji stratejisini tasarlama,
 • —Ölçme sistemini kurma

Yukarıda listelediğimiz maddelerden en önemlileri; oluşturulacak kapsamın ve stratejilerin hizmet ettiği organizasyonun stratejilerine ve misyonuna bağlı olmasıdır.

Son olarak da Kurum Üniversitesi olarak hizmet veren büyük bir kaç örnek vererek yazımı bitiriyorum :)

 • —Hamburger Üniversitesi (McDonald’s): —12.000 m2′lik bir alanda yer almaktadır. —24 Şubat 1961 tarihinde, 15 öğrenciyle eğitime başlamıştır. 80.000′den fazla restoran yöneticisi veya sahibi bu tesiste eğitim almıştır.
 • —Disney Üniversitesi (Walt Disney)—: —1986 yılında Disney Institute olarak kuruldu.
 • —Boeing Üniversitesi (Boeing)—
 • —Motorola Üniversitesi (Motorola)

Kaynaklar:

—ALLEN, M. ve P. McGee, “Measurement and Evaluation in Corporate Universities”, http://www.infolizer.com/int5ern5etr1ainin7ga13com/ Measurementand-evaluation-in-corporate-universities.html, (25.03.2011)

—PRINCE, C. ve G. Beaver, “The Rise and Rise of Corporate University: the Emerging Corporate Learning Agenda”, International Journal of Management Education,http://www.heacademy.ac.uk/assets/bmaf/documents/publications/IJME/Vol1no2/Prince_Corporate_learning_agemda.pdf, (25.03.2011)
MOORIN, L. ve S. Renaud, “Participation in Corporate University Training: Its Effect on Individual Job Performance”, Canadian Journal of Administrative Sciences, Cilt 21, Sayı 4, ss. 295-306, 2004.
—WALTON, F., “Would the Real Corporate University Please Stand up?”, Journal of European Industrial Training, Cilt 29, Sayı 1, ss. 7-20, 2005
—NİXON, C. F. ve M. M. Helms, “Corporate vs Higher Education Institutions”, Industrial and Commercial Training, Cilt 34, Sayı 4, ss. 144-150, 2002
—ÖZEVREN, M. ve S. Yıldız, “Türkiye’deki Şirket Üniversitelerinin Durumuna Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, ss. 445-463, 2008
ÜNAL, Ö. F., “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım Olarak Kurum Üniversiteleri”,2012
—http://www.aktifegitim.com/Sirket_akademileri_danismanlik_ve_egitimleri.asp