Android aktiviteler arası geçiş oluşturma yazımda (http://ekremyildiz.net/?p=56) bir sayfadan diğerine geçişten bahsetmiştim.

Bu yazımda aktiviteler arası geçiş oluşturma yazımda yaptığım örneğin devamı olarak sayfalar arası veri gönderme olayından bahsedeceğim. Yazıma başlamadan bahsetmekte yarar var 2 çeşit intent vardır. Bunlar explicit ve implicit intents. Explicit intentleri örneğin projemize eklediğimiz yeni bir sayfayı çağırmak için kullanırız. Implicit intentleri ise özel olarak belli bir olay için kullanırız. Örneğin, bir resmi paylaşmak için implicit intenleri kullanırız.

Bu yazımda yapacağımız işlem sayfalar arası veri gönderme olduğundan explicit intent kullarak yapacağız bu işlemi.

Activities projemizin üzerinde değişikliklerle devam ediyoruz. Main.xml de resimdeki gibi EditText ekliyoruz. Buraya gireceğimiz verinin diğer sayfadaki TextView de gösterilmesini sağlayacağız. Butonumuzun Text özelliğini de İkinci Aktiviteye Git olarak değiştirdik.

main.xml dosyasında düzenlemeyi yaptıktan sonra ActivitiesActivity.java dosyasında aşağıdaki kodları ekliyoruz. Intent tanımını intent değişkenine atıyoruz. Attığımız değişkene intent.putExtra(“thetext”,et.getText().toString()); kodu ile et.getText ten aldığımız içeriği gönderiyoruz.

Daha sonra secondactivity.java dosyasında aşağıdaki kod ile birinci sayfadan gelen verimizi TextView öğesine aktarıyoruz.

Projemizi çalıştırdığımızda ilk olarak birinci sayfamız gelecek ve buraya diğer sayfada gösterilmesini istediğimiz yazıyı yazıyoruz.

İkinci sayfamızdaki görüntü aşağıdaki gibi olacaktır :)