String obje bir kez oluşturulduğunda, değeri uzatılamaz yada kısaltılamaz. O yüzden string objeler değişmezdir. Fakat, bazı yöntemlerle stringin var olan değeri üzerinde değişiklikler yapabiliriz.

Örnek olarak Eclipse te String Class isimli bir proje açalım.

Açtığımız bu projemize StringClass paketi ve Classı ekledim.

StringClass.java dosyamda resimde görünen kodları ekleyerek orijinal string de değişiklikler yaptım.

Bunları sırasıyla açıklayayım:

String cumle=”Bu bir string class uygulamasıdır”; //İlk olarak cumle adlı bir string değişken tanımlıyoruz.

String degisim1,degisim2,degisim3,degisim4,degisim5; char degisim6; //String değişkenlerimi tanımlıyorum yaptığımız değişiklikleri bunlar üzerine aktaracağız.

int index=7;  //integer olarak index değişkeni tanımlıyoruz ve değerini 7 yapıyoruz.

System.out.println(“Orijinal metin: “+cumle); //Orijinal cümlemizi yazdırıyoruz.

System.out.println(“Metnin uzunluğu: “+cumle.length()); // length() komutu ile metnimizin kaç karakterden oluştuğunu görüyoruz.

degisim1=cumle.concat(” Concat ile ekleme yapılır.”); // Concat(string) komutu ile stringimize yeni bir string ekliyoruz.

degisim2=cumle.toUpperCase(); // cümlemizin tümünü büyük harfe çeviriyoruz.

degisim3=cumle.toLowerCase(); // cümlemizin tamamını küçük harfe çeviriyoruz.

degisim4=cumle.replace(‘a’, ‘e’); //Replace(char değişecekkarakter,char yenikarakter) ile cümlemizde a harfi yerine e harfini getiriyoruz.

degisim5=cumle.substring(7,19); //Substring(int offset,int endIndex) ile 7. karakterden 19. karakter e kadar olan kısmı alıyoruz.

degisim6=cumle.charAt(index); //charat(index) ile yukarıda belirttiğimiz index değişkeni 7 olduğu için 7. karakteri alıyoruz.

//Sırasıyla değişimleri gösteriyoruz.

System.out.println(“Değişim 1: “+degisim1);

System.out.println(“Değişim 2: “+degisim2);

System.out.println(“Değişim 3: “+degisim3);

System.out.println(“Değişim 4: “+degisim4);

System.out.println(“Değişim 5: “+degisim5);

System.out.println(“Değişim 6: “+degisim6);

Projemizi çalıştırdığımızda çıktısı resimdeki gibi olacaktır.

Bu yazımda String Class ta kullanılan bazı metodlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım işinize yarar :)