Merhabalar,

Bu yazımda Android te hazırlamış olduğum KPDS ve ÜDS sınavlarının hesabını yapan bir uygulamadan bahsetmek istedim. Uygulamayı çalıştırdığımdaki ekran görüntüsü resimdeki gibi olacaktır.

İlk olarak hesaplamak istediğim sınavı seçiyorum. Daha sonra hangi seçmiş olduğum sınava ait doğru, yanlış ve boş cevap bilgilerimi giriyorum ve hesapla dediğimde aldığım puanı uygulama gösteriyor.

Ben uygulamayı geliştirirken ingilizce yaptım uygulamanızı dizayn ederken siz türkçe olarak yapabilirsiniz :)

Uygulamanızın dizaynını daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere main.xml dosyasından yapabilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken benim paylaştığım class dosyasını sizin oluşturduğunuz class dosyasına entegre etmeniz gerekecek.

package com.KPDS_UDS_Calculator;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class KPDS_UDS_CalculatorActivity extends Activity implements OnClickListener {
 EditText correctnumber;
 EditText wrongnumber;
 EditText emptynumber;
 TextView grade;
 TextView warning;
 RadioButton kpds;
 RadioButton uds;
 /** Called when the activity is first created. */
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.main);
 kpds=((RadioButton) findViewById(R.id.kpds));  //KPDS Radiobutonunu kpds değişkenine atıyoruz.
 uds=((RadioButton) findViewById(R.id.uds)); //ÜDS Radiobutonunu üds değişkenine atıyoruz.
 kpds.setChecked(true); //KPDS butonu ilk olarak seçili hale getiriyoruz.

 correctnumber = (EditText) this.findViewById(R.id.correct); //Doğru sayısını gireceğimiz textin içeriğini correctnumber değişkenine atıyoruz
 wrongnumber = (EditText) this.findViewById(R.id.wrong);  //Yanlış sayısını gireceğimiz textin içeriğini wrongnumber değişkenine atıyoruz.
 grade = (TextView) this.findViewById(R.id.grade); //Notunuzun gösterileceği textin içeriği grade değişkenine atıyoruz.
 warning = (TextView) this.findViewById(R.id.warning); //Kullanıcı yanlış veri girdiğinde uyarı mesajı vermek amacıyla warning değişkeni tanımlıyoruz.

 emptynumber = (EditText) this.findViewById(R.id.empty); //Boş sayısını gireceğimiz textin içeriğini emptynumber değişkenine atıyoruz.

 Button calculate = (Button) findViewById(R.id.calculate); //Calculate(Hesapla) butonunu calculate değişkenine atıyoruz.
 calculate.setOnClickListener( this); //Calculate butonuna tıklandığında onclick olayını tetikliyoruz.
 }

 public void onClick(View v) {
 double sum,x,y,z=0;
 x=Double.parseDouble(correctnumber.getText().toString()); //Değişkenlerimizi double a çeviriyoruz
 y=Double.parseDouble(wrongnumber.getText().toString());
 z=Double.parseDouble(emptynumber.getText().toString());
 sum=(x+y +z); //Toplamlarını sum değişkenine atıyoruz
 if (kpds.isChecked()) { // KPDS sınavı işaretli ise 
 if (sum<=100) { // toplam sayı 100 eşit ve 100 den küçük ise kpdscalculate fonksiyonunu çağırıyoruz
 kpdscalculate();
 }
 else {
 warning.setText("Number of answers cannot be greater than 100"); // Toplam sayının 100 den büyük olamayacağını belirtiyoruz
 }
 }
 if (uds.isChecked()) { // ÜDS sınavı işaretli ise
 if (sum<=80) { //Toplam sayı 80 e eşit ve 80 den küçük ise udscalculate fonksiyonunu çalıştırıyoruz
 udscalculate();
 }
 else {
 warning.setText("Number of answers cannot be greater than 80"); // Toplam soru sayısının 80 den büyük olamayacağını mesaj veriyoruz
 }

 }
 }

 protected void kpdscalculate() { //KPDS puanını hesaplıyoruz
 double val = Double.parseDouble(correctnumber.getText().toString());
 warning.setText("");
 grade.setText(Double.toString(val*1.0));
 }
 protected void udscalculate() { // ÜDS puanını hesaplıyoruz
 double val = Double.parseDouble(correctnumber.getText().toString());
 warning.setText("");
 grade.setText(Double.toString(val*1.25));
 }

 }

Bu yazımda Android te yapmış olduğum KPDS ve ÜDS sınavlarını hesaplayan uygulamadan bahsetmeye çalıştım. Umarım bu ve benzeri uygulamalarınızda size yardımı olur :)