Merhabalar,

Bu yazımda e-öğrenme paketlerinde kullanılan SCORM standartından bahsedeceğim. SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model) e-öğrenme yazılımının dayanıklı, tekrar kullanılabilir, diğer yazılımlar ile birlikte çalışabilir, ulaşılabilir ve taşınabilir olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir modeldir.

SCORM Neler Sağladı?

- Eğitimin bir öğrenme yönetim sisteminden diğerine tanışabilirliğini sağladı,

- İçeriklerin farklı derslerde kullanılabilir olmasını sağladı,

- İçeriğin aranabilir ve ulaşılabilir olmasını sağladı.

Buna ek olarak SCORM’u Learning object ile LMS arasındaki iletişimi sağlayan bir layer olarak da düşünmek, SCORM’un faydasını daha iyi anlatacaktır.

SCORM’un Gelişimi

SCORM ile ilgili ilk çalışma 1997 yılında ABD ordusu tarafından ordu eğitimi için geliştirilmesiyle başladı. Bunu 2000 yılında SCORM 1.0, 2001 yılında 1.1 ve 1.2 paketleri takip etti. 2004 yılında SCORM 2004 ile ilgili başlayan çalışmalar 2009 yılında 4. versiyon olarak çıkarıldı. Hala e-öğrenmelerde bu versiyon kullanılmaktadır.

Buna ek olarak 2010 yılında başlayan Project Tin Can yani yeni nesil SCORM’da e-öğrenme geliştirme araçlarının yeni versiyonları tarafından desteklenmektedir. Tin Can API’si ile ilgili olarak ayrı bir yazımda bahsedeceğim :)

SCORM’un Yapısı

SCORM üç alt özellikten oluşur;

  • İçerik Kümeleme Modeli (Content Aggregation Model): İçerik kümeleme modeli, içeriğin paketlenmesi ve bir LMS’e nasıl aktarılması gerektiğini belirleyen standartlar bütünüdür.
  • Çalışma Ortamı ( Run-Time Environment):  Javascript dosyalarından oluşan ve içeriğin LMS ile iletişimi sağlayan ortamdır.
  • Sıralama ve Dolaşım (Sequencing and Navigation): İçerik geliştiriciler tarafından belirlenen kurallar ile bireyin SCO’lar arasında erişimlerinin sağlanmasıdır.