Merhabalar,

Bu yazımda LMS (Learning Management System) değişim sürecine dair paylaşımda bulunmaya çalışacağım.

Öğrenme sürecinde kullanılan tekniklerin değişimi, daha net bilgi ihtiyacı, gelişen teknolojiler vb. durumlar şirketler tarafından kullanılan öğrenme sistemlerinde yeni istekler ve beklentiler oluşturur. Bazı şirketler bu yeni gereksinimleri var olan LMS de güncelleme yaparak karşılamaya çalışırken bazıları yeni bir LMS tercihini kullanmaktadır. Tabi burada sorun LMS de yapılan yeni güncellemeler ihtiyaçları yeterince karşılayıp karşılayamadığıdır. Ayrıca değişen bu istek ve beklentiler karşısında hiçbir şey yapmamak ta öğrenmenin yönetimi sürecinde sistemin etkisiz kullanılması hatta kullanılmaması bile demek olabiliyor. Bu noktada bu ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması adına yeni bir LMS e ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.

Peki, böyle bir durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken nedir derseniz, ilk olarak mevcut durum için değerlendirme yapmamız adına kendimize sormamız gereken bazı sorular var.

 • Mevcut LMS gelişen yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanmanızı ne kadar sağlıyor?
 • Mevcut LMS in kullanıcıları (öğrenenler, eğitimciler, sistem yöneticileri) sistem kullanımından ne kadar memnunlar?
 • Mevcut LMS için gerekli destek, güncelleme, ek geliştirmeler vb. durumlar için şirket kaynakları, para çok fazla mı gidiyor?

Kendimize sorduğumuz bu sorular yeni bir LMS e geçip geçmemek adına iyi bir analiz süreci oluşturmamızda yararlı olacaktır.

Peki, mevcut LMS in değerlendirmesi sonucunda yeni bir LMS ihtiyacınız olduğunu anladığınızda yapmamız gerekenler nelerdir? Bu süreci 5 başlıkta toplayabiliriz;

 • LMS Değişimi İhtiyacının Sebeplerini Belirleme
 • LMS Değişim Süreci Öğeleri
 • Yeni LMS’in Seçimi
 • LMS Değişiminin Başarısını Değerlendirme
 • LMS Değişiminde ROI nin Maksimum Yapılması

Bu sıraladığımız başlıklar kendi içinde daha derin analizlerle bize fayda sağlayacaktır. Bu süreçte unutmamamız gerekenler;

 • Proje paydaşlarının takım içine dahil edilmesi,
 • Şirketinizdeki mevcut altyapının durumunun incelenmesi,
 • Problemin odak noktamız olduğunun unutulmaması,
 • Veri transferinin nasıl sağlanacağıdır