Merhabalar,

Bu yazımda basit bir notification nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Örneğin size bir mail gelince notification aracılığıyla uygulama tarafından haber alırsınız. Biz basit bir uygulamada bir edittext teki yazıyı notification olarak nasıl göstereceğiz onu göreceğiz.

Bunun için resimdeki gibi main.xml dosyamıza bir edittext ve buton ekliyoruz.

Daha sonra MainActivity.java dosyamızda aşağıdaki kodlar ile düzenleme yapıyoruz.

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		final EditText et=(EditText) findViewById(R.id.editText1);
		Button b=(Button) findViewById(R.id.button1);
		b.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			@Override
			public void onClick(View arg0) {
				NotificationManager nm= (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
				Notification notify= new Notification(android.R.drawable.stat_notify_more,"Durum", System.currentTimeMillis());
				Context context=MainActivity.this;
				CharSequence title=et.getText().toString();
				CharSequence details="Detay bilgileri buraya yazıyoruz...";
				Intent intent=new Intent(context, MainActivity.class);
				PendingIntent pending=PendingIntent.getActivity(context, 0, intent,0);
				notify.setLatestEventInfo(context, title, details, pending);
				notify.sound=Uri.parse("android.resource://com.example.status/"+R.raw.beep);
				nm.notify(0,notify);
			}
		});
	}

Projemizi çalıştırdıktan sonra emulatordeki görüntüler aşağıdaki gibi olacaktır.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere EditText e yazdığımız “Durum baslik” yazısı notification da gözükmekte. “Detay bilgileri buraya yazıyoruz…” yazısını kod ile details ile atadık.
Buna ek olarak notification ın hemen yanında olan iconu “android.R.drawable.stat_notify_more” olarak atadığımız için o icon geldi. Biz başka iconlarda yükleyebilir ya da başka android iconları da kullanabiliriz.

Ayrıca “notify.sound=Uri.parse(“android.resource://com.example.status/”+R.raw.beep);” kodu ile de butonumuza tıkladığımızda eklediğimiz bir ses dosyasını da çalıştırabiliriz. Burada dosyamız android.resource içinde olduğu için Uri adresini o şekilde verdik. Ayrıca com.example.status mevcut projemizin package dosyasının adıdır. R.raw.beep ise res klasörü içine yeni eklediğimiz raw klasörü altında bulunan beep dosyasının lokasyonunu göstermektedir.