Merhabalar,

Bu yazımda Kurum Üniversiteleri üzerine yaptığım araştırmadan bahsetmeye çalışacağım. Sayıları her geçen gün artan bir oluşum olarak karşımıza kurum üniversitesi, şirket akademisi, şirket üniversitesi vb. formatlarda çıkmakta olan bu oluşum nedir, tarihi gelişimi, neden böyle bir ihtiyaç doğmuştur, faydaları nedir, oluşum süreçleri nedir konu başlıklarına bu yazımda yer vermeye çalışacağım.

McDonald’s Kurucusu Ray Kroc’ un “If we are going to go anywhere, we’ve got to have talent. And, I’m going to put my money in talent.” sözüyle şirketlerin başarılı olabilmeleri için önce gerekli yetkinlikleri kazanabilmesinin zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Aslında bunun da eğitimle olacağı açıkça ortadadır, bu noktada kurum üniversiteleri devreye girmektedir. Literatüre Kurum Üniversitesi Nedir diye baktığımızda; —Kurum Üniversitesi bir eğitim oluşumudur. Bu oluşum; bireysel ve organizasyonel öğrenmeyi, bilgiyi ve feraseti (visdom) besleyen faaliyetleri yerine getirerek ait olduğu kurumun misyonunu başarmasına yardım etmek için tasarlanmış stratejik bir araçtır (Allen & McGee) tanımıyla karşımıza çıkmaktadır.

Kurum Üniversitesi’nin tanımını yaptıktan sonra Kurum Üniversiteleri’nin Gelişimi‘ni aşağdaki gibi listeleyebiliriz:

 • —İlk Kurum Üniversitesi ABD’de 1922’de General Motor tarafından kuruldu (Moorin & Renaud,2004).
 • —1990 yılında ABD’de 400 Kurum Üniversitesi,
 • —2001 yılında 2000 Kurum Üniversitesi (Walton, 2005),
 • —Dünya’da Kurum Üniversitesi sayısı 3700’lere ulaşmıştır.

Peki Türkiye’deki kurum üniversitelerinin durumu nedir derseniz;

 • —İlk Şirket Akademisi 1999 yılında Mudo tarafından kuruldu.
 • —2008 yılı itibariyle Türkiye’de 33 Şirket Akademisi bulunmaktadır (Özevren & Yıldız, 2008)
 • —Günümüzde bu sayı 49’dur. Örnek olarak; Türk Telekom Akademi, Turkcell Akademi, TAV Akademi, Borusan Akademi.

Sayıları her geçen gün artan bu oluşumun kuruluş amaçlarını aşağıdaki sebeplerle listeleyebiliriz;

 • —Temel sebep üniversitelerin organizasyonun temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamaması,
 • —Organizasyonun pazar değerini artırmak,
 • —Eğitim faaliyetini merkezileştirmek ve temel strateji ile uyumlu hale getirmek,
 • —Çalışanları eğitmek ve yetkinlik kazandırmak,
 • —Öğrenmeye ve öğrenmenin önemine vurgu yapmak,
 • —Bilgi yönetimi ve bilgi aktarılması sürecini kolaylaştırmak,

Yukarıda listelediğimiz ihtiyaçlar sonucunda oluşturulan kurum üniversitesinin sağladığı faydaları da şu şekilde listeleyebiliriz;

 • —Eğitim-strateji ilişkisinin kurulması,
 • —Eğitimin yaygınlaştırılması,
 • —Çalışan aidiyeti ve iş performansında artış,
 • —Eğitim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • —Marka olma,
 • —Organizasyon kültürünün yaygınlaştırılması,
 • —Değişimin yönetilmesi,
 • —Rekabetçi üstünlük sağlama

Buraya kadar Kurum üniversitelerinin gelişiminden, neden böyle ihtiyaç olduğundan ve faydalarından bahsettik. Peki şirket olarak kurum üniversitesi kurulması gerektiğinde izlenecek adımları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • —Yönetim organını oluşturma,
 • —Vizyon oluşturma,
 • —Finansman stratejisini belirleme,
 • —Kapsamı belirleme,
 • —Paydaşları ve ihtiyaçlarını belirleme,
 • —Ürün ve hizmet geliştirme,
 • —Öğrenme ortağını seçme,
 • —Teknoloji stratejisini tasarlama,
 • —Ölçme sistemini kurma

Yukarıda listelediğimiz maddelerden en önemlileri; oluşturulacak kapsamın ve stratejilerin hizmet ettiği organizasyonun stratejilerine ve misyonuna bağlı olmasıdır.

Son olarak da Kurum Üniversitesi olarak hizmet veren büyük bir kaç örnek vererek yazımı bitiriyorum :)

 • —Hamburger Üniversitesi (McDonald’s): —12.000 m2′lik bir alanda yer almaktadır. —24 Şubat 1961 tarihinde, 15 öğrenciyle eğitime başlamıştır. 80.000′den fazla restoran yöneticisi veya sahibi bu tesiste eğitim almıştır.
 • —Disney Üniversitesi (Walt Disney)—: —1986 yılında Disney Institute olarak kuruldu.
 • —Boeing Üniversitesi (Boeing)—
 • —Motorola Üniversitesi (Motorola)

Kaynaklar:

—ALLEN, M. ve P. McGee, “Measurement and Evaluation in Corporate Universities”, http://www.infolizer.com/int5ern5etr1ainin7ga13com/ Measurementand-evaluation-in-corporate-universities.html, (25.03.2011)

—PRINCE, C. ve G. Beaver, “The Rise and Rise of Corporate University: the Emerging Corporate Learning Agenda”, International Journal of Management Education,http://www.heacademy.ac.uk/assets/bmaf/documents/publications/IJME/Vol1no2/Prince_Corporate_learning_agemda.pdf, (25.03.2011)
MOORIN, L. ve S. Renaud, “Participation in Corporate University Training: Its Effect on Individual Job Performance”, Canadian Journal of Administrative Sciences, Cilt 21, Sayı 4, ss. 295-306, 2004.
—WALTON, F., “Would the Real Corporate University Please Stand up?”, Journal of European Industrial Training, Cilt 29, Sayı 1, ss. 7-20, 2005
—NİXON, C. F. ve M. M. Helms, “Corporate vs Higher Education Institutions”, Industrial and Commercial Training, Cilt 34, Sayı 4, ss. 144-150, 2002
—ÖZEVREN, M. ve S. Yıldız, “Türkiye’deki Şirket Üniversitelerinin Durumuna Yönelik Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, ss. 445-463, 2008
ÜNAL, Ö. F., “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım Olarak Kurum Üniversiteleri”,2012
—http://www.aktifegitim.com/Sirket_akademileri_danismanlik_ve_egitimleri.asp