ITIL nedir?

ITIL (Information Techonology Infrastructure Library), IT servislerinin yönetiminde yaygın olarak kullanılan ve ölçülebilir süreç yaklaşımına sahip bir rehber/çerçevedir. Yani bir standart değildir.

ITIL ile sunulan servislerin kalitesini artırmak ve mevcut sağlanan servislerin maliyetlerini azaltmak hedeflenmektedir.

 Neden ITIL?

  • IT servislerinin iç ve dış müşterilerinin gereksinimlerine yanıt vermesini sağlar,
  • Müşteri, Tedarikçi ve Hizmet sunan kurum arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlar,
  • Kaynakların oluşturulan servisler ile verimli kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar,
  • Ölçeklenebilen süreçlerin oluşturulmasını sağlar.

Dünden Bugüne ITIL Geçmişi

ITIL, 80′li yıllarda İngiliz Ticaret Bakanlığı tarafından gelişen IT servislerinde öneriler olarak geliştirilmiş ve 1986 yılında versiyon 1 olarak hayatımıza girmiştir.

2001 yılında ITIL versiyon 2, 2007 yılında ise üçüncü versiyonu bir giriş ve 5 temel kitap olarak yayınlanmıştır. 2011 yılındaki ITIL yayınında, versiyon 3 için bir güncelleme geldi. Bu güncellemenin amacı versiyon 3 te bulunan hata ve uyumsuzlukların ortadan kaldırılması idi.

Servis Yaşam Döngüsü

Servis yaşam döngüsü daha önceden bahsettiğimiz 5 temel kitaptan oluşmaktadır. Bunlardan bahsetmeden önce Servis’in tanımını yapmakta fayda var.

Servis: ITIL’da servis ya da hizmet, müşterilere belirli risk ya da maliyeti üstlenmeden elde etmek istedikleri sonuçlara ulaşmalarını kolaşlaştırarak değer sağlama aracı olarak tanımlanıyor.

Servisi tanımlandıktan sonra 5 temel kitabı aşağıdaki listede belirtebiliriz;

  1. Servis Strateji (Service Strategy)
  2. Servis Tasarım (Service Design)
  3. Servis Geçiş (Service Transition)
  4. Servis Operasyon (Service Operation)
  5. Sürekli Servis İyileştirme (Continual Service Improvement)