Proje Yönetim Ofisi ve Organizasyon Yapıları

Posted by

Proje Yönetimi Süreç & Bilgi Alanları yazısı sonrasında Proje Yönetim Ofisi ve Organizasyon yapıları hakkında bilgi verebiliriz.

Yazıya Proje Yönetim Ofisi’nin tanımıyla başlayabiliriz.

Projelerin idaresiyle ilgili olarak kaynak paylaşımı, metot, araç ve teknikleri standartlaştıran yönetimsel yapı Proje Yönetim Ofisi olarak tanımlanmaktadır.

Proje Yönetim Ofisleri güçleri itibariyle 3 kategoriye bölünebilir;

 • Destekleyici: Danışman, şablon sunma, eğitim verme, alınan derslere ulaşma ve kaydetme. Projeler için kütüphane oluşturma. <Kontrol Gücü Düşük>
 • Kontrol Edici: Çerçeve ve metot desteği ile beraber, şablon, form ve araçları, idare için yardımcı olma < Kontrol Gücü Orta>
 • Yönetici: Projeleri doğrudan yöneten birim < Kontrol Gücü Yüksek>

Proje Yönetim Ofisi ile ilgili bilgi sonrasında Organizasyon Yapılarından bahsedebiliriz. Organizasyon yapıları kendi içinde 3 farklı bölüme ayrılabilir;

 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Matris Organizasyon

PMP sınavında buradan temel olarak örneği verip hangi organizasyon yapısını temsil etmektedir diye soru gelebilir diye de belirtmekte fayda var. O yüzden organizasyon yapılarını, avantajlarını ve dezavantajlarını iyi bilmek faydalı.

 • Fonksiyonel Organizasyon: Çalışanlar uzmanlık alanlarına göre gruplanmıştır.
Avantajları & Dezavantajları
 • Zayıf Matris Organizasyon, fonksiyonel organizasyon yapısının birçok özelliğini korur. Proje Yöneticisinin rolü, Proje Hızlandırıcısı ya da Proje Koordinatörü olarak ikiye ayrılabilir.
  • Proje Hızlandırıcısı (Project Expeditor) : Projenin aistanlığını üstlenir ve iletişim koordinatörlüğünü yapar. Kendisi karar veremez veya uygulatamaz
  • Proje Koordinatörü (Project Coordinator): Proje hızlandırıcısına benzer bir görevi vardır fakat karar almada daha fazla yetkilidir ve daha yukarıya raporlayabilir.
 • Dengeli Matris Organizasyon (*): Bu organizasyon yapısında her ne kadar Proje Yöneticisi ihtiyacı açıkça görülse de Proje Yöneticisinin proje personeli veya proje bütçesi üzerinde tam yetkisi yoktur. PMP sınavında aksi belirtilmediği müddetçe soru Dengeli Matris olarak değerlendirilmelidir.
 • Güçlü Matris Organizasyon: Proje Yöneticileri, bu organizasyon yapısında proje üzerinde önemli yetkilere sahiptir.
Avantajları & Dezavantajları (Dengeli, Güçlü)
 • Proje Bazlı Organizasyonu, Fonksiyonel organizasyon yapıları yerine projeler etrafında yapılandırılmıştır.
Avantajları & Dezavantajları

Kısa ve özetle Proje Yönetim Ofisi ve Organizasyon yapıları hakkında bilgiler paylaşmaya çalıştım. PMP sınavında çok ezber gerektirmeyen rahatlıkla çözebileceğiniz konu diyebilirim 🙂

Kaynaklar: https://www.project-management-skills.com/organizational-structure-types.html