Merhabalar,

Android ile ilgili olarak son iki yazımda Progress Dialog ve Alert Dialog gösterilir bahsetmiştim. Bunlar Android tarafından var olan dialog pencereleri. Peki biz kendimize ait bir dialog penceresi nasıl oluştururuz? Bunun için yapmamız gereken yeni bir Android XML file oluşturmak. Bunun resource tipini de Layout olarak seçelim. Resimdeki gibi layout un hemen altında dialog.xml dosyamız gözükecektir.

Daha sonra dialog.xml dosyamızda dialog penceremiz nasıl görünsün istiyorsanız şekillendiriyorsunuz. Ben resimdeki gibi bir image ve textview koydum sadece.

Burada kullanacağınız resmi res klasörü altındaki drawable-hdpi klasörü altına koymanız iyi olacaktır. Daha sonra image ın source undan resmini seçebilirsiniz.

Benim oluşturduğum dialog.xml in içeriği aşağıdaki gibidir.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
    <ImageView
      android:id="@+id/imageView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:padding="20dp"
      android:src="@drawable/warning" />
    <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:padding="30dp"
      android:text="Uyarı Mesajı...."
      android:textSize="20sp" />
  </LinearLayout>
</LinearLayout>

Daha sonra yapmamız gereken diğer dialog pencerelerinde yaptığımız gibi dialog penceremizi çağırmak ve göstermek. Bunun için main.java dosyamızda aşağıdaki kodu yazmamız yeterlidir.

public class Main extends Activity {
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);
		Button b=(Button) findViewById(R.id.button1);
		b.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				Dialog d=new Dialog(Main.this);
				d.setContentView(R.layout.dialog);
				d.setTitle("Önemli");
				d.show();
			}
		});
	}
}

Gördüğünüz gibi dialog.xml dosyamıza d.setContentView(R.layout.dialog); koduyla ulaşıyoruz. Ayrıca dialog penceremizin başlığını da buradan veriyoruz. Projemizi çalıştırdığımızda butona bastığımızda bizim oluşturduğumuz dialog penceremiz resimdeki gibi gözükecektir :)

Merhabalar,

Bu yazımda Android te Progress penceresini nasıl gösteririz ondan bahsedeceğim. Peki bu bizim ne işimize yarar derseniz, örneğin arka planda uzun süren bir işleminiz var kullanıcılar bu işlemi bilmediğinden beklemekte iken onlara işlemin devam ettiğini haber verebiliriz. Ben bu örnekte bir önceki yazımdaki arayüzü kullandım. Çıkışa basınca kullanıcıya çıkmak istediğinizden emin misiniz diye soruyorduk. Şimdi ise Kayıt tuşuna bastığında arka planda bir işlem yapılıyor u göstermek adına Progress Dialogu kullanacağız.

Bunu yapabilmek için main.java dosyamızda olacak kod şöyledir;

public class Main extends Activity {

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);
		final ProgressDialog pd= new ProgressDialog(this);
		pd.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
		pd.setMessage("Lütfen bekleyiniz...");
		pd.setIndeterminate(true);
		pd.setCancelable(true);
				Button b= (Button) findViewById(R.id.button1);
				b.setOnClickListener(new OnClickListener() {
				@Override
				public void onClick(View v) {
						pd.show();
				}
			});
	}
}

Burada  kullanıcı Kayıt butonuna(button1) bastığında yapılacak işlemimiz sadece pd olan dialog penceremizi göstermek olarak görüyoruz.

ProgressDialog un stilini Horizontal yaptığımızda ve projemizi çalıştırdığımızda karşımıza gelen ekran aşağıdaki resimdeki gibidir.

Eğer sitili Horizontal değilde Spinner yapar isek (pd.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER);) Progress Dialog umuz aşağıdaki gibi olacaktır.

Tabi biz bu çalışmamızda sadece butona tıkladıktan sonra Progress Dialog u göstermeyi yaptık. Ayrıca arka planda işlemimizi sürdürmemiz ve işlem bitiminde kullanıcıya başka bir bilgi vermemiz gerekecektir :)

Merhabalar,

Bu yazımda LMS (Learning Management System) değişim sürecine dair paylaşımda bulunmaya çalışacağım.

Öğrenme sürecinde kullanılan tekniklerin değişimi, daha net bilgi ihtiyacı, gelişen teknolojiler vb. durumlar şirketler tarafından kullanılan öğrenme sistemlerinde yeni istekler ve beklentiler oluşturur. Bazı şirketler bu yeni gereksinimleri var olan LMS de güncelleme yaparak karşılamaya çalışırken bazıları yeni bir LMS tercihini kullanmaktadır. Tabi burada sorun LMS de yapılan yeni güncellemeler ihtiyaçları yeterince karşılayıp karşılayamadığıdır. Ayrıca değişen bu istek ve beklentiler karşısında hiçbir şey yapmamak ta öğrenmenin yönetimi sürecinde sistemin etkisiz kullanılması hatta kullanılmaması bile demek olabiliyor. Bu noktada bu ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması adına yeni bir LMS e ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.

Peki, böyle bir durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken nedir derseniz, ilk olarak mevcut durum için değerlendirme yapmamız adına kendimize sormamız gereken bazı sorular var.

 • Mevcut LMS gelişen yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanmanızı ne kadar sağlıyor?
 • Mevcut LMS in kullanıcıları (öğrenenler, eğitimciler, sistem yöneticileri) sistem kullanımından ne kadar memnunlar?
 • Mevcut LMS için gerekli destek, güncelleme, ek geliştirmeler vb. durumlar için şirket kaynakları, para çok fazla mı gidiyor?

Kendimize sorduğumuz bu sorular yeni bir LMS e geçip geçmemek adına iyi bir analiz süreci oluşturmamızda yararlı olacaktır.

Peki, mevcut LMS in değerlendirmesi sonucunda yeni bir LMS ihtiyacınız olduğunu anladığınızda yapmamız gerekenler nelerdir? Bu süreci 5 başlıkta toplayabiliriz;

 • LMS Değişimi İhtiyacının Sebeplerini Belirleme
 • LMS Değişim Süreci Öğeleri
 • Yeni LMS’in Seçimi
 • LMS Değişiminin Başarısını Değerlendirme
 • LMS Değişiminde ROI nin Maksimum Yapılması

Bu sıraladığımız başlıklar kendi içinde daha derin analizlerle bize fayda sağlayacaktır. Bu süreçte unutmamamız gerekenler;

 • Proje paydaşlarının takım içine dahil edilmesi,
 • Şirketinizdeki mevcut altyapının durumunun incelenmesi,
 • Problemin odak noktamız olduğunun unutulmaması,
 • Veri transferinin nasıl sağlanacağıdır

Merhabalar,

Bu yazımda arayüzlerde çokça kullanılan uyarı penceresi örneğinden bahsedeceğim.

Örnek olarak resimdeki gibi bir form hazırladım. Temel fonksiyonu kayıt olan formda kullanıcı geri dönmek veya çıkmak isteyebilir. Kullanıcı Çıkış butonuna bastığında uygulamamızda uyarı vermesini sağlayacağız.

 

Bunun için formumuzu resimdeki gibi tasarladıktan sonra mainactivity.java dosyamızda aşağıdaki kodu yazıyoruz.

public class MainActivity extends Activity {
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);

		Button b=(Button) findViewById(R.id.button2);
		b.setOnClickListener(new OnClickListener() {

			@Override
			public void onClick(View arg0) {
				// TODO Auto-generated method stub

			AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
			builder.setMessage("Çıkmak istediğinizden emin misiniz?");
			builder.setCancelable(false);
			builder.setPositiveButton("Evet", new DialogInterface.OnClickListener() {

				@Override
				public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
					// TODO Auto-generated method stub
					MainActivity.this.finish();
				}
			});
			builder.setNegativeButton("Hayır", new DialogInterface.OnClickListener() {

				@Override
				public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
					// TODO Auto-generated method stub
					arg0.cancel();
				}
			});
			AlertDialog alert=builder.create();
			alert.show();
			}
		});
	}

}

Yukarıdaki kodumuzu incelediğimizde göreceğiniz üzere Positive ve Negative butonlara tıklama durumlarında uygulamamız içindeki gerekli işlemleri yapıyoruz. Negative buton yani dialog penceresi açıldığında Hayır tuşuna bastığımızda işlemi iptal ediyoruz. Evet tuşuna bastığımızda ise işlemi tamamlıyoruz yani çıkışı onaylıyoruz.

Projemizi çalıştırdığımızda Emulatorde resimdeki gibi dialog penceresinin açıldığını göreceğiz :)