ITIL Servis Strateji bir önceki yazımda bahsettiğim Servis Yaşam Döngüsünün merkezini ve 1. kitabını oluşturmaktadır. Servis Strateji kendi için de 5 süreci barındırmaktadır. Bunlar; BT Servis Yönetimi (IT Service Management) Servis Portföy Yönetimi (Service Portfolio Management) BT Finansal Yönetimi (Financial Management for IT Services) Talep Yönetimi (Demand Management) İş İlişkisi Yönetimi (Business Relationship Management) Şimdi [...]